To takie proste!
Przedszkole nr 2 w Strzelnie
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
Programy realizowane w naszym przedszkolu:
Nasze Przedszkole - program edukacji przedszkolnej  wspomagający rozwój aktywności dzieci.
  autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska
Program nauczania religi " Jesteśmy dziećmi Bożymi" autorzy: ks. J.Szept. D. Jachowiak
Zajęcia dodatkowe:
Szanowni Rodzice wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom wobec naszej kreatywności przedstawiamy Państwu ofertę zajęć dodatkowych: 
 
Terapia logopedyczna- zajęcia bezpłatne ( wtorek - środa)
 
Religia- zajęcia bezpłatne w poniedziałki

  Język angielski- zajęcia bezpłatne
 
Wtorek 9:30-10:00 grupa I
 
Środa
9:00- 9:30 grupa II
  9:30- 10:00 grupa III
  10:00- 10:30 grupa IV
 10:30- 11:00 grupa V
 
Czwartek tak samo jak we środe.
 
Rytmika- zajęcie bezpłatne
Czwartek
9:00- 9:30- grupa III
9:30-10:00- grupa II
10:00- 10:30- grupa V
10:30- 11:00 grupa IV
11:00- 11:30- grupa I

Ponadto nasze przedszkolaki uczestnicząc w zajęciach sekcji teatralno-recytatorskiej, sekcji muzyczno-tanecznej i sekcji plastycznej uświetniają swymi występami uroczystości środowiskowe i wewnątrz przedszkolne oraz uroczystości w zaprzyjaźnionych placówkach. Biorą czynny udział w organizowanych konkursach zdobywając wyróżnienia i nagrody.
 
KADRA PEDAGOGICZNA
DYREKTOR
Mirosława Kosmowska
NAUCZYCIELKI
Krystyna Domańska
Lidia Morgownik
Grażyna Turaj
Ewa Kaszyńska
Iwona Ruszkiewicz
Elżbieta Gierba
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Anna Tarczewska- logopeda
 
Każdy nauczyciel posiada kwalifikacje zawodowe. Kadra wzobgaca swój warsztat pracy poprzez różnorodne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Pracujemy z dziećmi zdrowymi jak i niepełnosprawnymi , którym zapewniamy profesjonalną opiekę w oddziale integracyjnym.
 
 
ZATRUDNIONY PERSONEL ADMINISTRACYJNO- OBSŁUGOWY
Intendentka
Pomoc nauczyciela dzieci młodszych
4 woźne oddziałowe
Kucharka
Pomoc kuchenna

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-05